2nd Training - (Akti Dionisiou)


Release Time: 05/06/2017 07:50:00
Distance: 15 Km
Basketed: 1005
Arrived: 970
Missing: 35


Fancier
Pigeon
Basketing Time
KIOUTSOUKIS SAKIS
05/06/2017 05:28:23.00
HRONIS - KALAKIDIS
05/06/2017 06:19:38.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:27:42.00
MAGOS - HARISIOU
05/06/2017 06:55:36.00
KALANTZIDIS MINAS
05/06/2017 06:36:48.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:52:28.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 05:40:38.00
MPAXEVANIS APOSTOLOS
05/06/2017 05:43:47.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 05:39:41.00
STAM LOFT
05/06/2017 05:58:03.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 06:42:33.00
IRAKLIS SAVRAMIS
05/06/2017 06:35:15.00
KARL HEINZ LANG
05/06/2017 05:36:53.00
YUSUF KARAKURT
05/06/2017 05:41:16.00
AS RACING PIGEONS
05/06/2017 05:36:29.00
SAMAKOVLIS ATHANASIOS
05/06/2017 06:20:02.00
ROLAND & DENIS FABER
05/06/2017 06:05:15.00
AMBLI QOSE
05/06/2017 06:15:09.00
STAM LOFT
05/06/2017 06:17:11.00
GALETOS GIORGIOS
05/06/2017 05:19:32.00
PETRITA LEONARD + HONEST O.L.R.
05/06/2017 05:34:43.00
IRINEOS TOTAJ
05/06/2017 06:02:05.00
STEFAN
05/06/2017 06:11:14.00
KIRKPINAR ARENA EDIRNE
05/06/2017 06:20:20.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 06:08:04.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 05:40:28.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 06:55:33.00
ROLAND & DENIS FABER
05/06/2017 05:36:55.00
GREG TEAM
05/06/2017 06:13:22.00
LARO ERVIN
05/06/2017 05:26:38.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 05:17:58.00
MAGOS - HARISIOU
05/06/2017 06:45:15.00
BULGARIA ANIMAL TRANSPORT
05/06/2017 06:52:16.00
KOSMATOS GIANNIS
05/06/2017 05:48:37.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 06:12:02.00
OLR NOVA ZAGOR
05/06/2017 05:32:24.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 06:51:18.00
SAMAKOVLIS ATHANASIOS
05/06/2017 05:43:29.00
SAMAKOVLIS ATHANASIOS
05/06/2017 06:10:47.00
KARRAS D.
05/06/2017 05:37:15.00
KALAMARAS GIORGOS
05/06/2017 05:38:57.00
YUSUF KARAKURT
05/06/2017 05:17:49.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 05:38:11.00
KALINIKIDIS GIORGOS & MPAMPIS
05/06/2017 05:37:24.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 06:33:59.00
MPAXEVANIS APOSTOLOS
05/06/2017 05:33:53.00
ALBERT DERWA
05/06/2017 05:46:22.00
IRINEOS TOTAJ
05/06/2017 05:38:30.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 05:41:58.00
LARO ERVIN
05/06/2017 06:04:35.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:21:43.00
ROLAND & DENIS FABER
05/06/2017 06:54:06.00
HASAN ARIGI
05/06/2017 06:17:28.00
MIHAILIDIS ARIS & DIONISIS
05/06/2017 06:03:46.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 06:36:24.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 05:48:44.00
BULGARIA ANIMAL TRANSPORT
05/06/2017 05:43:37.00
GREG TEAM
05/06/2017 05:53:14.00
MIHAILIDIS ARIS & DIONISIS
05/06/2017 06:27:56.00
PETRITA LEONARD + TEAM O.L.R.
05/06/2017 06:21:48.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 05:44:19.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 06:27:48.00
JOCHEN DALBECK
05/06/2017 05:23:25.00
LOVIN FAMILY LOFT
05/06/2017 05:16:29.00
BEQO-ERMALI-RODI
05/06/2017 05:56:59.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:29:25.00
GALETOS GIORGIOS
05/06/2017 05:33:19.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 06:13:14.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 05:38:33.00
KARRAS D.
05/06/2017 06:36:52.00
PISLINAS VASILIS
05/06/2017 06:38:09.00
BEQO-ERMALI-RODI
05/06/2017 05:23:28.00
HASAN ARIGI
05/06/2017 06:30:56.00
KALINIKIDIS GIORGOS & MPAMPIS
05/06/2017 06:18:23.00
CIMPEAN SEBASTIAN
05/06/2017 06:16:46.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 06:31:19.00
LARO ERVIN
05/06/2017 06:03:28.00
LARO ERVIN
05/06/2017 06:54:01.00
KALINIKIDIS GIORGOS & MPAMPIS
05/06/2017 06:22:16.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 06:08:42.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:35:46.00
PAPADOPOULOS GIANNIS
05/06/2017 06:56:17.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 06:23:28.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 06:47:41.00
JANNSEN KARANIKOLAOU
05/06/2017 05:54:52.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 05:34:34.00
GREG TEAM
05/06/2017 06:54:22.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 05:24:57.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 05:48:16.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 06:39:29.00
PAPADOPOULOS GIANNIS
05/06/2017 05:30:53.00
YAKUP AKKAYA
05/06/2017 05:17:39.00
NIHAT ERSAY
05/06/2017 06:55:39.00
E & B SILVER
05/06/2017 06:28:23.00
TSINTSARIS GIANNIS
05/06/2017 05:42:07.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:58:06.00
GREG TEAM
05/06/2017 06:47:29.00
AS RACING PIGEONS
05/06/2017 05:43:17.00
PISLINAS VASILIS
05/06/2017 05:15:09.00
GKAITATZIS - XAIDOUDIS
05/06/2017 06:29:59.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 06:11:09.00
KOSMATOS GIANNIS
05/06/2017 06:53:01.00
ALBERT DERWA
05/06/2017 05:57:08.00
LARO ERVIN
05/06/2017 06:48:15.00
SERAKIS GIANNIS
05/06/2017 05:28:20.00
KOUSKOUSIS - GATZOS
05/06/2017 05:49:38.00
KLAUS GLAMANN
05/06/2017 05:19:03.00
BLACK SEA ONE LOFT RACE
05/06/2017 06:22:46.00
LARO ERVIN
05/06/2017 05:54:16.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 06:22:22.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 05:54:26.00
KALINIKIDIS GIORGOS & MPAMPIS
05/06/2017 06:39:19.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:47:01.00
SG GÖKE - ARTH JOANNE
05/06/2017 06:17:45.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:06:37.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 05:59:02.00
EXARHOS KLEANTHIS
05/06/2017 06:24:18.00
T.E. BREEDING LOFTS - HEINZINGER
05/06/2017 05:28:57.00
DUDU SORIN
05/06/2017 06:31:39.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 05:33:34.00
KAROUSOS HRISTOS
05/06/2017 05:16:57.00
HASAN ARIGI
05/06/2017 05:41:29.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 06:09:16.00
LICITATII PORUMBEI ONE LOFT
05/06/2017 06:24:01.00
TEAM SÆVAREID & HELGESEN
05/06/2017 06:02:54.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:22:59.00
IRAKLIS SAVRAMIS
05/06/2017 05:44:14.00
HOHLAKAS GIANNIS
05/06/2017 06:51:28.00
ORNEL KACI
05/06/2017 06:15:03.00
PET STEP
05/06/2017 06:02:38.00
WOLLENHAUPT ANDREAS
05/06/2017 06:08:09.00
STAM LOFT
05/06/2017 06:26:23.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:53:56.00
PREKA FERDINAND
05/06/2017 06:09:06.00
BALKANIC GOLDEN RACE
05/06/2017 06:52:08.00
FETI GÖKER
05/06/2017 06:24:34.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 05:38:00.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 05:20:30.00
ALBERT DERWA
05/06/2017 06:33:22.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 05:14:41.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 06:23:24.00
CONSTANTIN MARIUS
05/06/2017 06:31:25.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 05:29:54.00
JANNSEN KARANIKOLAOU
05/06/2017 05:25:21.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 06:45:46.00
HRONIS - KALAKIDIS
05/06/2017 05:26:13.00
TEAM ARMANDO
05/06/2017 06:38:18.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:24:35.00
KIZIRIDIS GRIGORIS
05/06/2017 06:44:58.00
EXARHOS KLEANTHIS
05/06/2017 05:59:29.00
CHARKON
05/06/2017 06:02:49.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 06:52:36.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 06:47:36.00
PAPADOPOULOS GIANNIS
05/06/2017 05:53:49.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 06:08:01.00
KOUSKOUSIS - GATZOS
05/06/2017 05:50:23.00
GALOW TINO
05/06/2017 06:36:36.00
HOHLAKAS GIANNIS
05/06/2017 05:18:59.00
PAPADOPOULOS GIANNIS
05/06/2017 06:59:31.00
HATZIARAPIDIS GIORGOS
05/06/2017 06:20:59.00
YAKUP AKKAYA
05/06/2017 05:24:04.00
HATZIARAPIDIS GIORGOS
05/06/2017 05:55:10.00
IRINEOS TOTAJ
05/06/2017 05:20:21.00
KATSIKAS PANTELIS
05/06/2017 06:19:34.00
EXARHOS KLEANTHIS
05/06/2017 05:26:18.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 05:37:27.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 06:42:17.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:42:29.00
ROLAND & DENIS FABER
05/06/2017 05:24:23.00
SOFIA ONE LOFT RACE
05/06/2017 05:32:09.00
LARO ERVIN
05/06/2017 06:38:34.00
MIHALAKIS N. - KOLLIAS H.
05/06/2017 05:33:30.00
PET STEP
05/06/2017 05:14:36.00
MIHAILIDIS ARIS & DIONISIS
05/06/2017 06:24:16.00
KARRAS D.
05/06/2017 06:44:40.00
MISTILIDIS SOTIRIS
05/06/2017 05:31:25.00
TEAM ARMANDO
05/06/2017 05:15:02.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 06:21:41.00
GALETOS GIORGIOS
05/06/2017 06:04:26.00
KOUSKOUSIS - GATZOS
05/06/2017 06:01:10.00
SOFIA ONE LOFT RACE
05/06/2017 05:38:54.00
MITILINAIOS - MOUZAFER
05/06/2017 05:20:47.00
MAGOS - HARISIOU
05/06/2017 05:16:43.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 06:12:34.00
KIZIRIDIS GRIGORIS
05/06/2017 06:51:39.00
NITA DANIEL
05/06/2017 06:05:57.00
PAPADOPOULOS GIANNIS
05/06/2017 05:47:26.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:45:30.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 05:39:56.00
STAVROS
05/06/2017 06:22:19.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 05:39:20.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 06:40:39.00
LARO ERVIN
05/06/2017 07:07:45.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 06:47:23.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:13:55.00
PAPADOPOULOS GIANNIS
05/06/2017 06:41:41.00
PETRITA LEONARD + TEAM O.L.R.
05/06/2017 05:50:34.00
MISTILIDIS SOTIRIS
05/06/2017 06:52:46.00
NIHAT ERSAY
05/06/2017 05:53:25.00
PETRITA LEONARD + TEAM O.L.R.
05/06/2017 05:27:14.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 06:26:16.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:54:06.00
GOJART TAHO
05/06/2017 06:22:11.00
IRINEOS TOTAJ
05/06/2017 05:46:07.00
MIHAILIDIS ARIS & DIONISIS
05/06/2017 06:07:10.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 06:23:20.00
PET STEP
05/06/2017 05:36:09.00
MAGOS - HARISIOU
05/06/2017 05:39:53.00
LOVIN FAMILY LOFT
05/06/2017 06:35:17.00
LUAN DINGU
05/06/2017 06:45:36.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:17:55.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 06:18:48.00
AMBLI QOSE
05/06/2017 05:47:06.00
THOMAS STECKENBILLER
05/06/2017 06:41:47.00
KALANTZIDIS MINAS
05/06/2017 05:35:43.00
MIHALAKIS N. - KOLLIAS H.
05/06/2017 05:15:29.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 05:23:48.00
YAKUP AKKAYA
05/06/2017 05:29:45.00
VENTOURIS MARKOS
05/06/2017 07:00:59.00
TSINTSARIS GIANNIS
05/06/2017 05:32:29.00
KALAMARAS GIORGOS
05/06/2017 05:21:08.00
GALOW TINO
05/06/2017 06:05:33.00
TEAM HUBER
05/06/2017 06:41:45.00
YUSUF KARAKURT
05/06/2017 05:28:02.00
KINIS - GREKOS
05/06/2017 05:40:58.00
CIMPEAN SEBASTIAN
05/06/2017 05:49:29.00
ANKE & MANFRED JAHR
05/06/2017 06:32:05.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:05:06.00
DIRK GEBERT
05/06/2017 06:40:55.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 05:17:36.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:59:54.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 06:10:44.00
BLACK SEA ONE LOFT RACE
05/06/2017 06:52:59.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 06:59:13.00
PAOK GR
05/06/2017 05:24:11.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 05:41:19.00
TEAM SÆVAREID & HELGESEN
05/06/2017 06:52:43.00
ANTONIA RITSA
05/06/2017 05:24:26.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 05:32:50.00
MIHALAKIS N. - KOLLIAS H.
05/06/2017 06:59:51.00
GREG TEAM
05/06/2017 05:46:19.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:44:48.00
KEFALOS ZAFIRIS
05/06/2017 06:55:42.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 06:59:45.00
PAGKALIDOU ZOOTROFES PTOLEMAIDA
05/06/2017 06:06:18.00
DUDU SORIN
05/06/2017 05:52:26.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 05:24:14.00
NITA DANIEL
05/06/2017 06:17:09.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 05:36:11.00
MARCO GRATZER
05/06/2017 05:20:54.00
ÖZEL GÜVEN
05/06/2017 06:42:21.00
TANDEMUL VLASIN - RUSCOVAN TEAM
05/06/2017 05:15:13.00
YAKUP AKKAYA
05/06/2017 07:00:43.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 05:28:13.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 05:19:16.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:39:36.00
LICITATII PORUMBEI ONE LOFT
05/06/2017 06:04:48.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:23:10.00
ÖZ SAHINLERPOSTA
05/06/2017 06:05:54.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:26:45.00
KINIS - GREKOS
05/06/2017 05:57:13.00
ALBERT - LULJA
05/06/2017 05:16:49.00
THOMAS STECKENBILLER
05/06/2017 05:38:08.00
CIMPEAN SEBASTIAN
05/06/2017 06:58:02.00
HRONIS - KALAKIDIS
05/06/2017 05:27:47.00
MIHAILIDIS ARIS & DIONISIS
05/06/2017 05:27:37.00
KADİR & EYÜP CİNGÖZ
05/06/2017 05:30:16.00
ROLAND & DENIS FABER
05/06/2017 05:20:57.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 05:27:31.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 05:22:46.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 05:40:18.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:59:58.00
KLAUS GLAMANN
05/06/2017 05:55:40.00
ATHANASIADIS M. - BAXEVANIS A.
05/06/2017 05:18:35.00
ARTUR MONE
05/06/2017 05:33:07.00
IVAN BULKU
05/06/2017 05:20:24.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 05:35:40.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:21:53.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 05:16:53.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:19:36.00
MISTILIDIS SOTIRIS
05/06/2017 05:23:15.00
GALOW TINO
05/06/2017 05:22:58.00
LUAN DINGU
05/06/2017 05:41:48.00
FRATII GEORGESCU
05/06/2017 05:27:06.00
MISTILIDIS SOTIRIS
05/06/2017 05:26:00.00
SERAFEAS
05/06/2017 05:18:16.00
HATZIARAPIDIS GIORGOS
05/06/2017 05:34:11.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 05:27:40.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 05:54:18.00
KATSIKAS PANTELIS
05/06/2017 06:07:12.00
STEFAN
05/06/2017 05:23:36.00
WOLLENHAUPT ANDREAS
05/06/2017 06:54:52.00
SG GÖKE - ARTH JOANNE
05/06/2017 06:31:17.00
BLACK SEA ONE LOFT RACE
05/06/2017 06:26:04.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 06:00:37.00
ARTUR MONE
05/06/2017 05:25:56.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 06:30:35.00
GOJART TAHO
05/06/2017 06:07:18.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:53:06.00
SOFIA ONE LOFT RACE
05/06/2017 05:52:55.00
MIHALAKIS N. - KOLLIAS H.
05/06/2017 05:29:48.00
DREHOS NIKOS
05/06/2017 05:16:45.00
VASOS DIMITRIS
05/06/2017 05:26:03.00
LATO PROS KAMARA
05/06/2017 05:26:24.00
PREKA FERDINAND
05/06/2017 05:31:22.00
GALOW TINO
05/06/2017 06:12:04.00
STAROUDIS HRISTOS
05/06/2017 05:26:51.00
JOCHEN DALBECK
05/06/2017 05:20:33.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 05:53:17.00
IVAN BULKU
05/06/2017 05:42:04.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 06:28:14.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 05:21:30.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 05:19:55.00
KLEANTHIS KARAKOTSIOU
05/06/2017 06:27:54.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:17:25.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:19:11.00
ÖZEL GÜVEN
05/06/2017 05:19:58.00
LOVIN FAMILY LOFT
05/06/2017 05:15:58.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 06:09:23.00
IRAKLIS SAVRAMIS
05/06/2017 05:36:22.00
BENIAMIN NEAG
05/06/2017 06:00:14.00
MAKRANTONIS NIKOS
05/06/2017 05:25:52.00
POIMENIDIS D. ATHANASIADIS P.
05/06/2017 05:34:52.00
ARIAN GJINAJ
05/06/2017 05:45:46.00
HRONIS - KALAKIDIS
05/06/2017 05:51:04.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 05:24:21.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 05:57:21.00
STEFAN
05/06/2017 05:47:52.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:28:26.00
GALETOS GIORGIOS
05/06/2017 06:07:36.00
BLACK SEA ONE LOFT RACE
05/06/2017 05:27:03.00
IVAN PAVLOV
05/06/2017 06:14:15.00
ALBERT DERWA
05/06/2017 06:30:38.00
PISLINAS VASILIS
05/06/2017 05:43:32.00
KLEANTHIS KARAKOTSIOU
05/06/2017 05:28:29.00
TSINTSARIS GIANNIS
05/06/2017 05:48:41.00
BENIAMIN NEAG
05/06/2017 06:29:40.00
LOVIN FAMILY LOFT
05/06/2017 05:18:47.00
LARO ERVIN
05/06/2017 06:58:31.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 05:27:28.00
GALETOS GIORGIOS
05/06/2017 05:40:49.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS B
05/06/2017 05:23:32.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 06:43:51.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 05:42:54.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:44:35.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 05:32:44.00
SG GÖKE - ARTH JOANNE
05/06/2017 05:19:41.00
IVAN BULKU
05/06/2017 05:34:47.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:24:09.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 05:47:10.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 05:49:22.00
TANDEMUL VLASIN - RUSCOVAN TEAM
05/06/2017 05:20:51.00
IRAKLIS SAVRAMIS
05/06/2017 05:20:06.00
GKAITATZIS - XAIDOUDIS
05/06/2017 05:14:44.00
PAOK GR
05/06/2017 05:19:50.00
MITILINAIOS - MOUZAFER
05/06/2017 05:20:14.00
KARRAS D.
05/06/2017 05:25:37.00
VENTOURIS MARKOS
05/06/2017 06:53:13.00
LIMNIOS KOSTAS
05/06/2017 06:28:26.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:26:29.00
KATSIKAS PANTELIS
05/06/2017 05:21:46.00
KUJTIM BEQAJ
05/06/2017 05:17:52.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:40:26.00
S.G. EMMANOUILIDIS
05/06/2017 05:15:34.00
KESOPOULOS
05/06/2017 06:08:36.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 05:29:39.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 05:29:09.00
KEFALOS ZAFIRIS
05/06/2017 05:19:26.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 05:29:30.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:45:20.00
PREKA FERDINAND
05/06/2017 06:53:10.00
NITA DANIEL
05/06/2017 05:33:51.00
BENIAMIN NEAG
05/06/2017 05:15:07.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 05:37:08.00
KIRKATSIS DIMITRIS
05/06/2017 05:25:00.00
PETRITA LEONARD + TEAM O.L.R.
05/06/2017 05:23:21.00
KARRAS D.
05/06/2017 05:14:58.00
TAMBAKIS GIORGOS
05/06/2017 05:26:41.00
GISELA - KNOPF
05/06/2017 05:39:34.00
MPAMPIS KONTOS B
05/06/2017 05:18:38.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 05:57:25.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 05:15:26.00
ÖZ SAHINLERPOSTA
05/06/2017 05:18:02.00
ANTONIA RITSA
05/06/2017 05:23:39.00
MPASDARAS PETROS
05/06/2017 05:36:50.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 05:21:26.00
GALOW TINO
05/06/2017 05:17:41.00
KAGAKIS KOSTAS
05/06/2017 06:18:38.00
ANKE & MANFRED JAHR
05/06/2017 05:23:58.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 05:20:09.00
APOSTOLOS DOUSOS
05/06/2017 05:24:30.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 05:30:04.00
KATSIKAS PANTELIS
05/06/2017 06:27:09.00
FRATII GEORGESCU
05/06/2017 05:21:40.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 06:23:43.00
FILIPPOS - STRATOS DUBAI
05/06/2017 06:45:25.00
GALOW TINO
05/06/2017 05:22:43.00
PETRITA LEONARD + TEAM O.L.R.
05/06/2017 05:18:06.00
KALINIKIDIS GIORGOS & MPAMPIS
05/06/2017 06:20:37.00
MPAMPIS KONTOS B
05/06/2017 05:18:42.00
FILIPPOS - STRATOS DUBAI
05/06/2017 06:24:25.00
SAMAKOVLIS ATHANASIOS
05/06/2017 05:21:11.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 05:20:39.00
LUPOIU FLORENTIN
05/06/2017 05:39:15.00
GISELA - KNOPF
05/06/2017 05:23:54.00
STAM LOFT
05/06/2017 05:36:01.00
ANDREI MARIUS
05/06/2017 06:35:44.00
POPESCU BOGDAN
05/06/2017 05:17:17.00
AS GOLDEN
05/06/2017 06:45:19.00
KOSMATOS GIANNIS
05/06/2017 06:05:13.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:28:33.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 05:57:46.00
PAOK GR
05/06/2017 05:28:10.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 06:53:51.00
CONSTANTIN MARIUS
05/06/2017 06:20:00.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 05:28:07.00
WOLLENHAUPT ANDREAS
05/06/2017 05:23:06.00
KARRAS D.
05/06/2017 05:53:03.00
KLEANTHIS KARAKOTSIOU
05/06/2017 05:47:42.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:17:14.00
GISELA - KNOPF
05/06/2017 06:26:02.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 05:59:35.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:19:45.00
CHARKON
05/06/2017 05:24:17.00
LATO PROS KAMARA
05/06/2017 05:29:01.00
MISTILIDIS SOTIRIS
05/06/2017 05:21:57.00
KIRKPINAR ARENA EDIRNE
05/06/2017 06:17:20.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 06:17:59.00
PET STEP
05/06/2017 06:30:54.00
TEAM FIER
05/06/2017 05:42:00.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 06:30:06.00
SERAKIS GIANNIS
05/06/2017 06:41:05.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 05:41:45.00
JUPID TEAM
05/06/2017 06:34:29.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 06:45:42.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:50:17.00
ARIAN GJINAJ
05/06/2017 05:47:22.00
FRANK HIENZSCH
05/06/2017 05:21:05.00
LUPOIU FLORENTIN
05/06/2017 05:47:36.00
KALAMARAS GIORGOS
05/06/2017 05:55:06.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 05:40:15.00
PAPADOPOULOS APOSTOLOS
05/06/2017 05:41:40.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 06:09:01.00
FRANK HIENZSCH
05/06/2017 05:43:50.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 06:12:17.00
GOJART TAHO
05/06/2017 06:12:52.00
TEAM HUBER
05/06/2017 06:41:24.00
MITILINAIOS - MOUZAFER
05/06/2017 06:19:55.00
MIHALAKIS N. - KOLLIAS H.
05/06/2017 06:07:16.00
ANTONIS-ILIAS-TASOS
05/06/2017 06:06:26.00
BULGARIA ANIMAL TRANSPORT
05/06/2017 06:41:17.00
KLAUS GLAMANN
05/06/2017 05:45:54.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 05:17:47.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 05:45:18.00
KIRKATSIS DIMITRIS
05/06/2017 06:41:28.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 05:31:52.00
PETRITA LEONARD + HONEST O.L.R.
05/06/2017 06:00:34.00
POIMENIDIS D. ATHANASIADIS P.
05/06/2017 06:08:20.00
ANIMAL PLANET B
05/06/2017 06:10:38.00
TEAM ARMANDO
05/06/2017 06:30:19.00
DREHOS NIKOS
05/06/2017 05:26:10.00
NIHAT ERSAY
05/06/2017 06:48:22.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:24:48.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 06:30:40.00
BENIAMIN NEAG
05/06/2017 05:35:02.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 05:48:57.00
MAGOS - HARISIOU
05/06/2017 05:43:14.00
DIRK GEBERT
05/06/2017 06:05:39.00
IRINEOS TOTAJ
05/06/2017 06:25:24.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 06:03:51.00
THOMAS STECKENBILLER
05/06/2017 05:20:27.00
KAGAKIS KOSTAS
05/06/2017 05:51:50.00
TEAM SÆVAREID & HELGESEN
05/06/2017 06:20:23.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 06:54:38.00
LICITATII PORUMBEI ONE LOFT
05/06/2017 06:20:39.00
KAPETANIOS VASILIS
05/06/2017 06:27:12.00
HRONIS - KALAKIDIS
05/06/2017 06:27:19.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 05:51:29.00
KAKH
05/06/2017 05:31:02.00
KLAUS GLAMANN
05/06/2017 05:45:52.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 05:25:08.00
AXEL GEHRMANN
05/06/2017 06:37:01.00
VENTOURIS MARKOS
05/06/2017 05:51:32.00
ANTONIS-ILIAS-TASOS
05/06/2017 05:55:36.00
HATZIARAPIDIS GIORGOS
05/06/2017 06:18:15.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 05:54:31.00
EZEL
05/06/2017 05:27:34.00
KALANTZIDIS MINAS
05/06/2017 06:26:34.00
DREHOS NIKOS
05/06/2017 05:34:17.00
PETRITA LEONARD + HONEST O.L.R.
05/06/2017 06:35:41.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 05:46:40.00
MISTILIDIS SOTIRIS
05/06/2017 05:16:32.00
PET STEP
05/06/2017 05:17:33.00
LIMNIOS KOSTAS
05/06/2017 06:45:54.00
STAM LOFT
05/06/2017 06:09:33.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 06:43:59.00
FRANK HIENZSCH
05/06/2017 06:12:54.00
MILTOS MISOURIDIS
05/06/2017 05:37:47.00
PISLINAS VASILIS
05/06/2017 05:52:07.00
POIMENIDIS D. ATHANASIADIS P.
05/06/2017 05:35:15.00
DIRK GEBERT
05/06/2017 05:38:36.00
GISELA - KNOPF
05/06/2017 06:35:08.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 05:17:03.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 05:42:23.00
OLR NOVA ZAGOR
05/06/2017 05:43:08.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:48:19.00
DIRK GEBERT
05/06/2017 06:52:22.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 05:31:43.00
ANDREI MARIUS
05/06/2017 06:24:20.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 06:25:20.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 06:21:58.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS B
05/06/2017 06:52:05.00
KOUSKOUSIS - GATZOS
05/06/2017 06:36:32.00
PAOK GR
05/06/2017 05:27:54.00
IRINEOS TOTAJ
05/06/2017 06:58:14.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 05:24:00.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 05:23:03.00
SOFIA ONE LOFT RACE
05/06/2017 06:17:42.00
KALAMARAS GIORGOS
05/06/2017 06:05:36.00
PISLINAS VASILIS
05/06/2017 05:32:32.00
TEAM ARMANDO
05/06/2017 06:24:58.00
S.G. EMMANOUILIDIS
05/06/2017 06:51:07.00
GOJART TAHO
05/06/2017 05:37:18.00
PAOK GR
05/06/2017 07:00:22.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 07:00:09.00
STAM LOFT
05/06/2017 06:40:00.00
DREHOS NIKOS
05/06/2017 05:51:35.00
PET STEP
05/06/2017 06:03:17.00
PAOK GR
05/06/2017 06:31:02.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 05:17:30.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 05:49:47.00
OUZERI ARISTOS
05/06/2017 06:47:26.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 05:29:33.00
SG GÖKE - ARTH JOANNE
05/06/2017 06:15:14.00
PET STEP
05/06/2017 05:53:28.00
GKAITATZIS - XAIDOUDIS
05/06/2017 05:59:32.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 06:44:37.00
DUDU SORIN
05/06/2017 05:22:09.00
SERAFEAS
05/06/2017 05:27:11.00
FILIPPOS - STRATOS DUBAI
05/06/2017 06:44:54.00
STAVROS - GEORGIA
05/06/2017 06:16:03.00
KUJTIM BEQAJ
05/06/2017 05:22:32.00
GREG TEAM
05/06/2017 06:31:42.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:40:35.00
MARCO GRATZER
05/06/2017 06:12:37.00
KIRKATSIS DIMITRIS
05/06/2017 06:40:51.00
LUBOMIR KUBACEK
05/06/2017 05:26:57.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 05:29:52.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 06:35:04.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 06:15:47.00
TEAM FIER
05/06/2017 06:42:43.00
SG GÖKE - ARTH JOANNE
05/06/2017 06:13:50.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 05:50:31.00
BULDUK KARDESLER
05/06/2017 06:00:23.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 06:51:50.00
KUJTIM BEQAJ
05/06/2017 06:13:18.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 06:54:58.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 06:52:27.00
TEAM FIER
05/06/2017 06:57:58.00
PET STEP
05/06/2017 05:22:19.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:37:06.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 05:46:24.00
ANDREI MARIUS
05/06/2017 05:50:07.00
YUSUF KARAKURT
05/06/2017 06:51:21.00
FILIPPOS - STRATOS DUBAI
05/06/2017 06:17:49.00
PETRITA LEONARD + TEAM O.L.R.
05/06/2017 05:39:23.00
TEAM FIER
05/06/2017 05:30:29.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 06:13:10.00
KLEANTHIS KARAKOTSIOU
05/06/2017 05:21:23.00
TEAM SÆVAREID & HELGESEN
05/06/2017 05:32:53.00
KALANTZIDIS MINAS
05/06/2017 05:14:55.00
KALAMARAS GIORGOS
05/06/2017 05:48:21.00
MAKRANTONIS NIKOS
05/06/2017 07:01:11.00
IRAKLIS SAVRAMIS
05/06/2017 05:45:25.00
PETRITA LEONARD + HONEST O.L.R.
05/06/2017 05:23:42.00
KIRKPINAR ARENA EDIRNE
05/06/2017 05:15:24.00
PISLINAS VASILIS
05/06/2017 06:29:35.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 05:46:42.00
LATO PROS KAMARA
05/06/2017 06:53:45.00
TSALKITZIS GIORGOS
05/06/2017 06:02:02.00
PAPADOPOULOS APOSTOLOS
05/06/2017 05:52:00.00
AVGITIDIS DIMITRIS
05/06/2017 07:00:46.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 06:25:10.00
TEAM HUBER
05/06/2017 06:41:01.00
MITILINAIOS - MOUZAFER
05/06/2017 05:21:37.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 06:23:46.00
AS GOLDEN
05/06/2017 05:40:47.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 05:35:20.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 05:26:59.00
KADİR & EYÜP CİNGÖZ
05/06/2017 05:44:33.00
POIMENIDIS D. ATHANASIADIS P.
05/06/2017 05:57:43.00
GREG TEAM
05/06/2017 06:13:58.00
GOJART TAHO
05/06/2017 06:44:30.00
AS GOLDEN
05/06/2017 06:29:33.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 05:37:37.00
TSINTSARIS GIANNIS
05/06/2017 06:39:05.00
TEAM HUBER
05/06/2017 05:39:10.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 06:00:49.00
LOVIN FAMILY LOFT
05/06/2017 06:57:11.00
OLR NOVA ZAGOR
05/06/2017 06:57:27.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 06:28:35.00
LIONTIS VASILIS
05/06/2017 06:36:01.00
JOCHEN DALBECK
05/06/2017 06:02:25.00
TSINTSARIS GIANNIS
05/06/2017 06:49:15.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 06:47:07.00
BENIAMIN NEAG
05/06/2017 06:05:42.00
BEQO-ERMALI-RODI
05/06/2017 05:45:06.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 06:27:22.00
MANOUSIS - KARIDAS
05/06/2017 05:33:56.00
KALANTZIDIS MINAS
05/06/2017 06:06:01.00
ANTONIS-ILIAS-TASOS
05/06/2017 05:23:17.00
LUAN DINGU
05/06/2017 06:04:45.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 06:36:58.00
KLAUS GLAMANN
05/06/2017 06:00:42.00
TIBI + BOBI
05/06/2017 06:31:47.00
MARCO GRATZER
05/06/2017 06:47:55.00
TEAM FIER
05/06/2017 06:31:22.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 06:14:20.00
ANTONIA RITSA
05/06/2017 06:32:03.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 06:03:03.00
MIHALAKIS N. - KOLLIAS H.
05/06/2017 06:25:42.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 06:54:16.00
SG GÖKE - ARTH JOANNE
05/06/2017 05:16:01.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 06:09:29.00
BEQO-ERMALI-RODI
05/06/2017 05:27:20.00
LETSIOS KOSTAS
05/06/2017 06:25:32.00
MALTEZOS FOTIS
05/06/2017 06:17:16.00
NITA DANIEL
05/06/2017 06:02:28.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 06:28:57.00
WOLLENHAUPT ANDREAS
05/06/2017 05:49:19.00
TEAM HUBER
05/06/2017 06:28:17.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 05:43:53.00
BALKANIC GOLDEN RACE
05/06/2017 06:44:14.00
ANKE & MANFRED JAHR
05/06/2017 07:00:26.00
LUPOIU FLORENTIN
05/06/2017 06:48:24.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 06:28:37.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:47:39.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 06:48:06.00
TSINTSARIS GIANNIS
05/06/2017 06:59:26.00
IVAN BULKU
05/06/2017 06:25:56.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 05:36:25.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 05:18:20.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 05:33:48.00
DIRK GEBERT
05/06/2017 06:21:09.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 06:19:52.00
WOLLENHAUPT ANDREAS
05/06/2017 06:58:53.00
TEAM HUBER
05/06/2017 06:47:03.00
DUDU SORIN
05/06/2017 06:00:27.00
MANOUSIS - KARIDAS
05/06/2017 06:58:47.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 05:49:50.00
BALKANIC GOLDEN RACE
05/06/2017 06:09:03.00
KALINIKIDIS GIORGOS & MPAMPIS
05/06/2017 05:48:14.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 06:36:26.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:08:57.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 06:01:59.00
DREHOS NIKOS
05/06/2017 06:15:16.00
NIHAT ERSAY
05/06/2017 05:50:25.00
MPAXEVANIS APOSTOLOS
05/06/2017 06:21:05.00
MANOUSIS - KARIDAS
05/06/2017 06:46:56.00
WOLLENHAUPT ANDREAS
05/06/2017 05:58:36.00
POIMENIDIS D. ATHANASIADIS P.
05/06/2017 06:02:17.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 05:58:38.00
HASAN ARIGI
05/06/2017 05:20:45.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 06:14:51.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 06:45:08.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 06:22:43.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 06:20:17.00
PETRITA LEONARD + TEAM O.L.R.
05/06/2017 06:16:43.00
LUPOIU FLORENTIN
05/06/2017 05:35:34.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 07:01:14.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 05:16:39.00
KADİR & EYÜP CİNGÖZ
05/06/2017 05:16:18.00
MALTEZOS FOTIS
05/06/2017 05:40:56.00
POPESCU BOGDAN
05/06/2017 06:39:34.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 05:31:06.00
ANDREI MARIUS
05/06/2017 06:03:00.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 05:52:18.00
ATHANASIADIS M. - BAXEVANIS A.
05/06/2017 06:55:01.00
MARCO GRATZER
05/06/2017 06:11:22.00
AS GOLDEN
05/06/2017 06:39:53.00
LARO ERVIN
05/06/2017 05:17:11.00
LUPOIU FLORENTIN
05/06/2017 05:22:06.00
KAGAKIS KOSTAS
05/06/2017 05:19:06.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 05:15:32.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 05:21:21.00
YAKUP AKKAYA
05/06/2017 05:37:44.00
CONSTANTIN MARIUS
05/06/2017 06:04:52.00
MITILINAIOS - MOUZAFER
05/06/2017 05:42:32.00
CONSTANTIN MARIUS
05/06/2017 06:12:08.00
TIBI + BOBI
05/06/2017 06:51:10.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 06:02:20.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 06:07:56.00
MALTEZOS FOTIS
05/06/2017 06:41:20.00
DUDU SORIN
05/06/2017 06:03:43.00
HRONIS - KALAKIDIS
05/06/2017 06:01:07.00
GOJART TAHO
05/06/2017 06:00:58.00
KOUSKOUSIS - GATZOS
05/06/2017 05:49:03.00
TEAM FIER
05/06/2017 05:22:02.00
TEAM SÆVAREID & HELGESEN
05/06/2017 05:35:12.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:45:01.00
KIRKPINAR ARENA EDIRNE
05/06/2017 05:20:18.00
GOUGOUTSAS EVANGELOS
05/06/2017 05:49:44.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 06:47:48.00
FILIPPOS - STRATOS DUBAI
05/06/2017 05:29:42.00
BENIAMIN NEAG
05/06/2017 06:03:20.00
CONSTANTIN MARIUS
05/06/2017 05:44:58.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 06:25:07.00
POIMENIDIS D. ATHANASIADIS P.
05/06/2017 06:53:06.00
KATSIKAS PANTELIS
05/06/2017 05:53:44.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 05:26:34.00
HASAN ARIGI
05/06/2017 06:08:18.00
KUJTIM BEQAJ
05/06/2017 05:29:35.00
CONSTANTIN MARIUS
05/06/2017 05:25:46.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 05:22:40.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:35:59.00
DIRK GEBERT
05/06/2017 05:44:23.00
PETRITA LEONARD + HONEST O.L.R.
05/06/2017 06:38:57.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 05:33:27.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 05:43:35.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 05:46:03.00
KIOUTSOUKIS SAKIS
05/06/2017 06:54:34.00
MALTEZOS FOTIS
05/06/2017 06:18:19.00
KARL HEINZ LANG
05/06/2017 06:48:34.00
POPESCU BOGDAN
05/06/2017 05:58:33.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:27:57.00
ANIMAL PLANET B
05/06/2017 06:39:14.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 06:39:57.00
ANIMAL PLANET B
05/06/2017 05:23:50.00
TEAM FIER
05/06/2017 06:42:38.00
LUAN DINGU
05/06/2017 05:58:59.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 06:18:01.00
ANKE & MANFRED JAHR
05/06/2017 06:51:47.00
YUSUF KARAKURT
05/06/2017 06:10:24.00
SOFIA ONE LOFT RACE
05/06/2017 05:31:49.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 07:00:05.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:51:42.00
PETRITA LEONARD + TEAM O.L.R.
05/06/2017 05:47:03.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 06:06:46.00
GKAITATZIS - XAIDOUDIS
05/06/2017 06:24:32.00
TEAM FIER
05/06/2017 05:26:48.00
ÖZ SAHINLERPOSTA
05/06/2017 05:40:05.00
OUZERI ARISTOS
05/06/2017 05:44:56.00
MIHAILIDIS ARIS & DIONISIS
05/06/2017 05:50:15.00
MALTEZOS FOTIS
05/06/2017 06:39:10.00
TANDEMUL VLASIN - RUSCOVAN TEAM
05/06/2017 05:45:49.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 05:54:02.00
MPASDARAS PETROS
05/06/2017 05:39:39.00
LUBOMIR KUBACEK
05/06/2017 05:24:52.00
STEFAN
05/06/2017 05:50:43.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 06:29:57.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 05:55:18.00
MARCO GRATZER
05/06/2017 05:42:48.00
IVAN BULKU
05/06/2017 05:52:47.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 06:11:11.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 05:28:04.00
GISELA - KNOPF
05/06/2017 06:04:23.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:34:14.00
IRAKLIS SAVRAMIS
05/06/2017 06:42:08.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 05:44:11.00
PETRITA LEONARD + HONEST O.L.R.
05/06/2017 05:46:45.00
EXARHOS KLEANTHIS
05/06/2017 05:15:41.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 05:30:36.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 06:39:00.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 06:20:42.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 05:22:54.00
LUBOMIR KUBACEK
05/06/2017 05:49:06.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 06:23:30.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 06:13:00.00
ANTONIA RITSA
05/06/2017 05:46:12.00
ÖZ SAHINLERPOSTA
05/06/2017 06:20:44.00
KATSIKAS PANTELIS
05/06/2017 05:47:34.00
EIRINI O.Y.K.
05/06/2017 06:14:23.00
SOFIA ONE LOFT RACE
05/06/2017 05:54:44.00
KARL HEINZ LANG
05/06/2017 06:19:02.00
TSINTSARIS GIANNIS
05/06/2017 06:25:03.00
FILIPPOS - STRATOS DUBAI
05/06/2017 05:18:26.00
ORNEL KACI
05/06/2017 06:27:51.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 06:51:54.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 06:10:06.00
VASOS DIMITRIS
05/06/2017 06:23:51.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 06:08:34.00
ALEXANDROS LITSIOS B
05/06/2017 05:41:37.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 06:25:59.00
MAKRANTONIS NIKOS
05/06/2017 05:26:31.00
MAKRANTONIS NIKOS
05/06/2017 06:12:57.00
CIMPEAN SEBASTIAN
05/06/2017 05:54:50.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:17:08.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 06:30:16.00
LUAN DINGU
05/06/2017 06:21:01.00
MAKRANTONIS NIKOS
05/06/2017 06:37:55.00
LARO ERVIN
05/06/2017 06:17:52.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 05:41:07.00
LAZARIDIS L. - NASKOS D.
05/06/2017 06:13:48.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:59:12.00
ROLAND & DENIS FABER
05/06/2017 05:30:32.00
BULGARIA ANIMAL TRANSPORT
05/06/2017 06:38:13.00
BEQO-ERMALI-RODI
05/06/2017 05:44:35.00
KOUSKOUSIS - GATZOS
05/06/2017 05:32:20.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 05:52:21.00
THOMAS STECKENBILLER
05/06/2017 05:28:18.00
DANAI LITSIOU
05/06/2017 06:06:56.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 06:48:12.00
JOCHEN DALBECK
05/06/2017 05:19:29.00
PAPADOPOULOS GIANNIS
05/06/2017 06:22:36.00
FETI GÖKER
05/06/2017 05:36:32.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 06:38:46.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:38:13.00
BEQO-ERMALI-RODI
05/06/2017 06:48:29.00
BALKANIC GOLDEN RACE
05/06/2017 06:21:37.00
ORNEL KACI
05/06/2017 05:59:48.00
TSALKITZIS GIORGOS
05/06/2017 05:18:22.00
ORNEL KACI
05/06/2017 06:12:29.00
KOSMATOS GIANNIS
05/06/2017 05:23:01.00
ANTONIS-ILIAS-TASOS
05/06/2017 05:29:11.00
ARTUR MONE
05/06/2017 06:18:42.00
GISELA - KNOPF
05/06/2017 06:01:26.00
EXARHOS KLEANTHIS
05/06/2017 05:36:04.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 06:14:13.00
DREHOS NIKOS
05/06/2017 06:39:48.00
T.E. BREEDING LOFTS - HEINZINGER
05/06/2017 06:00:01.00
GALOW TINO
05/06/2017 06:15:41.00
ÖZEL GÜVEN
05/06/2017 05:30:38.00
GKAITATZIS - XAIDOUDIS
05/06/2017 06:29:03.00
PET STEP
05/06/2017 06:01:00.00
ANTONIS-ILIAS-TASOS
05/06/2017 05:42:26.00
NIHAT ERSAY
05/06/2017 06:35:33.00
THOMAS STECKENBILLER
05/06/2017 05:53:35.00
DIRK GEBERT
05/06/2017 05:36:48.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 06:44:11.00
KARRAS D.
05/06/2017 06:10:41.00
GALOW TINO
05/06/2017 06:27:32.00
TEAM FIER
05/06/2017 05:52:44.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:48:02.00
BLACK SEA ONE LOFT RACE
05/06/2017 06:51:31.00
IVAN PAVLOV
05/06/2017 06:25:39.00
ÖZEL GÜVEN
05/06/2017 05:44:38.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:22:38.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 05:51:48.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 05:47:57.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 06:41:13.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:41:50.00
ARIAN GJINAJ
05/06/2017 05:29:22.00
NITA DANIEL
05/06/2017 06:23:54.00
KOSMATOS GIANNIS
05/06/2017 06:29:05.00
FETI GÖKER
05/06/2017 06:42:14.00
LIONTIS VASILIS
05/06/2017 06:25:44.00
MAKRANTONIS NIKOS
05/06/2017 06:01:42.00
TEAM SÆVAREID & HELGESEN
05/06/2017 06:49:18.00
BLACK SEA ONE LOFT RACE
05/06/2017 06:48:41.00
ANIMAL PLANET B
05/06/2017 06:52:55.00
MITILINAIOS - MOUZAFER
05/06/2017 06:26:29.00
KUJTIM BEQAJ
05/06/2017 05:18:31.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 05:41:05.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 05:44:02.00
ZIOGAS KOSTAS
05/06/2017 06:31:04.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 05:27:17.00
HASAN ARIGI
05/06/2017 06:39:25.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS B
05/06/2017 05:57:01.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 06:34:35.00
BALKANIC GOLDEN RACE
05/06/2017 05:28:54.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK B
05/06/2017 05:38:44.00
GALOW TINO
05/06/2017 05:49:25.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:41:36.00
KARL HEINZ LANG
05/06/2017 06:57:44.00
ANDREI MARIUS
05/06/2017 06:31:51.00
PETRITA LEONARD + HONEST O.L.R.
05/06/2017 05:49:00.00
THOMAS STECKENBILLER
05/06/2017 05:57:48.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS B
05/06/2017 05:52:09.00
TAŞKAN TENEKE
05/06/2017 06:14:41.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 05:58:57.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 06:29:21.00
OLR NOVA ZAGOR
05/06/2017 06:21:52.00
KARL HEINZ LANG
05/06/2017 06:29:19.00
IORDANOPOULOS - DAOUTZOGLOU
05/06/2017 06:55:55.00
FETI GÖKER
05/06/2017 06:04:13.00
SERAFEAS
05/06/2017 06:54:28.00
SAMAKOVLIS ATHANASIOS
05/06/2017 05:15:50.00
JUPID TEAM
05/06/2017 05:45:12.00
PETRITA LEONARD + HONEST O.L.R.
05/06/2017 06:04:54.00
BULGARIA ANIMAL TRANSPORT
05/06/2017 05:44:44.00
KARL HEINZ LANG
05/06/2017 05:57:39.00
KALAMARAS GIORGOS
05/06/2017 06:56:03.00
LARO ERVIN
05/06/2017 06:59:02.00
KINIS - GREKOS
05/06/2017 05:37:40.00
AFOI KIPSIDI
05/06/2017 05:22:21.00
HALKIDIS TASOS
05/06/2017 06:54:45.00
GOUGOUTSAS EVANGELOS
05/06/2017 05:59:14.00
JUPID TEAM
05/06/2017 06:40:48.00
ALEXANDROS LITSIOS B
05/06/2017 05:17:00.00
LUBOMIR KUBACEK
05/06/2017 06:30:08.00
KIRKPINAR ARENA EDIRNE
05/06/2017 06:18:26.00
LIONTIS VASILIS
05/06/2017 06:55:58.00
KAROUSOS HRISTOS
05/06/2017 05:51:58.00
BULDUK KARDESLER
05/06/2017 06:35:37.00
ARIAN GJINAJ
05/06/2017 05:22:51.00
TEAM FEURIGER FLUGEL KROSIGK A
05/06/2017 06:45:31.00
GALOW TINO
05/06/2017 06:20:15.00
E & B SILVER
05/06/2017 06:13:33.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 05:21:33.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 06:33:29.00
FAMILIE SOELLNER
05/06/2017 05:34:08.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 06:26:26.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 06:36:04.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:41:32.00
PAPADOPOULOS APOSTOLOS
05/06/2017 06:34:33.00
VENTOURIS MARKOS
05/06/2017 06:13:30.00
ALEXANDROS LITSIOS B
05/06/2017 05:22:00.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 06:54:41.00
GOUGOUTSAS EVANGELOS
05/06/2017 06:23:59.00
FETI GÖKER
05/06/2017 05:52:50.00
ARIAN GJINAJ
05/06/2017 05:42:46.00
STAROUDIS HRISTOS
05/06/2017 05:40:00.00
VENTOURIS MARKOS
05/06/2017 06:39:36.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 05:33:11.00
KINIS - GREKOS
05/06/2017 06:10:09.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 05:54:46.00
STEFAN
05/06/2017 05:28:51.00
NIHAT ERSAY
05/06/2017 06:18:45.00
GKAITATZIS - XAIDOUDIS
05/06/2017 06:11:51.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:57:14.00
SERAFEAS
05/06/2017 06:28:59.00
GALETOS GIORGIOS
05/06/2017 06:22:56.00
LOVIN FAMILY LOFT
05/06/2017 05:34:59.00
KINIS - GREKOS
05/06/2017 06:05:08.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 06:03:25.00
FRATII GEORGESCU
05/06/2017 06:15:36.00
LUPOIU FLORENTIN
05/06/2017 05:32:47.00
RIZEA - PANTELIDIS
05/06/2017 05:17:21.00
MITILINAIOS - MOUZAFER
05/06/2017 05:41:25.00
MPAMPIS KONTOS
05/06/2017 06:29:42.00
FILIPPOU - MANTZIERI
05/06/2017 06:54:55.00
ALEXANDROS LITSIOS A
05/06/2017 06:14:47.00
VENTOURIS MARKOS
05/06/2017 05:47:16.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS B
05/06/2017 06:54:24.00
ANNY
05/06/2017 06:09:57.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 06:06:14.00
PET STEP
05/06/2017 06:07:39.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 06:11:49.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 06:08:39.00
TEAM FIER
05/06/2017 06:48:00.00
KALANTZIDIS MINAS
05/06/2017 05:51:07.00
SPIROU KOSTAS
05/06/2017 06:06:03.00
THEIOS MAKIS B
05/06/2017 05:16:15.00
KAKH
05/06/2017 06:02:42.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:58:18.00
HATZIARAPIDIS GIORGOS
05/06/2017 06:01:35.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 05:35:18.00
PET STEP
05/06/2017 05:42:52.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS A
05/06/2017 06:00:16.00
MARCO GRATZER
05/06/2017 06:06:48.00
DERVENI LOFT
05/06/2017 06:01:39.00
KLEANTHIS KARAKOTSIOU
05/06/2017 05:47:44.00
SERAFEAS
05/06/2017 06:06:59.00
APOSTOLOS DOUSOS
05/06/2017 05:43:11.00
AFOI MPAXEVANI
05/06/2017 05:48:35.00
ANIMAL PLANET A
05/06/2017 06:19:31.00
TEAM ARMANDO
05/06/2017 05:17:06.00
ARTUR MONE
05/06/2017 06:04:32.00
PAVLANTIS - KARAMANIDIS B
05/06/2017 06:38:43.00
MALTEZOS FOTIS
05/06/2017 06:10:18.00
GREG TEAM
05/06/2017 06:45:58.00
ANTONIS-ILIAS-TASOS
05/06/2017 06:19:41.00
NITA DANIEL
05/06/2017 06:06:23.00
SAMAKOVLIS ATHANASIOS
05/06/2017 06:21:56.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 06:47:51.00
GREG TEAM
05/06/2017 05:20:03.00
EXARHOS KLEANTHIS
05/06/2017 06:56:08.00
SERAFEAS
05/06/2017 06:42:30.00
JUPID TEAM
05/06/2017 06:52:33.00
EXARHOS GIORGOS
05/06/2017 06:52:29.00
SENIKIDIS K. - KAFOUROS A.
05/06/2017 06:37:58.00
KLAUS GLAMANN
05/06/2017 05:50:05.00
ÖZ SAHINLERPOSTA
05/06/2017 06:01:56.00
ANDREI MARIUS
05/06/2017 06:12:31.00
MITILINAIOS - MOUZAFER
05/06/2017 05:51:22.00
ARIAN GJINAJ
05/06/2017 05:22:28.00
MARKOS BEQAJ
05/06/2017 05:28:48.00
MANOUSIS - KARIDAS
05/06/2017 05:30:06.00
PET STEP
05/06/2017 06:38:53.00
BEQO-ERMALI-RODI
05/06/2017 06:57:34.00
LUAN DINGU
05/06/2017 06:27:30.00
GREG TEAM
05/06/2017 05:15:04.00
DUDU SORIN
05/06/2017 06:37:37.00
ANTONIA RITSA
05/06/2017 06:38:36.00
AS GOLDEN
05/06/2017 06:03:56.00
MISTILIDIS SOTIRIS
05/06/2017 07:09:53.00
MANOUSIS - KARIDAS
05/06/2017 06:59:15.00
ANKE & MANFRED JAHR
05/06/2017 05:58:52.00
TEAM ATHENS
05/06/2017 06:48:04.00
ANKE & MANFRED JAHR
05/06/2017 06:45:50.00
ANTONIA RITSA
05/06/2017 06:06:39.00
ALEXANDROS LITSIOS B
05/06/2017 06:15:44.00
TSAKALIS TRIANTAFILLOS
05/06/2017 06:17:25.00
AYDIN AVCI
05/06/2017 06:10:00.00
THEIOS MAKIS A
05/06/2017 05:30:09.00
KINIS - GREKOS
05/06/2017 06:22:33.00
ÖZ SAHINLERPOSTA
05/06/2017 06:11:05.00
ALEXANDROS LITSIOS B
05/06/2017 06:04:11.00
MAGOS - HARISIOU
05/06/2017 06:19:06.00
AVGITIDIS DIMITRIS
05/06/2017 06:58:33.00
CIMPEAN SEBASTIAN
05/06/2017 05:31:00.00
KUJTIM BEQAJ
05/06/2017 06:14:38.00
KALAMARAS GIORGOS
05/06/2017 05:25:49.00
LICITATII PORUMBEI ONE LOFT
05/06/2017 06:34:03.00
MELIGGIOTIS S. THEOHARIS K.
05/06/2017 05:21:01.00